Algemene Spelvoorwaarden

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname:

 1. Je kan deelnemen aan de winactie door een foto en e-mailadres achter te laten.
 2. Om deel te kunnen nemen aan deze winactie stellen we tevens de voorwaarde dat je voldoet aan de opdracht. De opdracht dit kwartaal is het inkleuren van de kleurplaat die op de website gedownload kan worden. De kleurplaat wordt via de e-mail verzonden met als onderwerp:
 3. Je kunt deelnemen aan de actie van 16-06-2022 tot en met 16-09-2022.
 4. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de actie, en persoonsgegevens achterlaten.

Artikel 2: Het bepalen van de winnaar.

 1. Alleen wanneer je deelname voldoet aan de eisen van artikel 1, maak je kans op het winnen van de prijs.
 2. De trekking van de winnaar vindt plaats op voor 23-09-2022 (met kans op uitloop).
 3. Het uitkiezen van de winnaar is volledig willekeurig. De win-kans is afhankelijk van het aantal deelnemers van de winactie.
 4. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of uit te keren in geld en kan niet geruild worden bij ons.
 5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan Actie verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd. Als de prijs niet word opgehaald, zal de prijs weer verloot worden onder de overige deelnemers.
 6. nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare schade bij levering (verzending) van de prijs.
 7. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 8. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk een e-mail bericht en vermelding op het kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 9. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 10. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Artikel 3: De prijs

 1. De prijs die gewonnen kan worden betreft:

 

*nader in te vullen*

 

 1. De prijs wordt rechtstreeks vanuit Mindscape.nl verstuurd naar de winnaar.

Artikel 4: Rechten Mindscape.nl

 1. nl heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. nl zal zorgen dat alle persoonlijke informatie wordt verstrekt in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deel te nemen aan de actie geeft de deelnemer Mindscape.nl toestemming om alle gegevens te verzamelen die Mindscape.nl noodzakelijk acht voor de organisatie van de actie en het leveren en uitreiken van de prijs. Alleen als je hebt aangegeven ook onze nieuwsbrieven te willen ontvangen zullen wij jouw e-mailadres gebruiken om die naar jou te versturen.
 2. De Winnaar is akkoord met het feit dat zijn naam genoemd wordt bij het bekendmaken van de winnaar van de prijs via social media van Mindscape.nl
 3. De deelnemer gaat akkoord met de privacy verklaring op onzer website: https://www.mindscape.nl/privacy-policy .Je kan hier meer informatie vinden over hoe Speelgoedland.nl omgaat met persoonsgegevens.

Artikel 6: Klachten

 1. Mocht je een vraag of klacht hebben kun je deze versturen naar de klantenservice van Mindscape via support@mindscape.com

Artikel 7: Overig

 1. Afbeeldingen en beschrijvingen van de actie zijn ter illustratie. De daadwerkelijke weergave kan afwijken.
 2. nl behoudt recht om de Algemene Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen.
 3. De genoemde prijzen zijn voor de winnaars belastingvrij. Mindscape neemt eventuele kansspelbelasting voor haar rekening
 4. Er word gehandeld in overeenstemming met de Gedragscode Klein Promotionele Kansspelen (2014) met een prijzenpakket tot €4500,-.
 5. Medewerkers van Mindscape.nl zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 6. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaars(s) wordt altijd vermeld in de social media post of website.

Mindscape is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.