Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn samen met de verwijzingen die ze bevatten van toepassing op elke overeenkomst die wij, Mindscape B.V., met u sluiten. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact met ons op te nemen via onderstaande mailadres.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Mindscape BV, handelend als “Mindscape” en hierna te noemen “Mindscape”.


Artikel 1 - Producten

Wij verkopen software, hardware en gadgets geschikt voor PC, console, tablets en smartphones, speelgoed en familie entertainment producten in de breedste zin van het woord.

Artikel 2 - Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice met de naam Mollie. Mollie.nl verzorgt in Nederland alle internetbetalingen voor Mindscape. 

Artikel 3. Verzendkosten
De verzendkosten komen voor uw rekening wanneer het totaalbedrag onder de EUR 20,- ligt. Wij rekenen een vast bedrag als verzendkosten, dit is onafhankelijk van de grootte of zwaarte van het product dat je besteld hebt. De verzendkosten die je betaalt zijn altijd EUR 1,99. Bij bestellingen van EUR 20,-.  of hoger nemen wij de verzendkosten op ons. 

Artikel 4 - Leveringen
Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De distributie wordt gedaan door twee partijen:  DHL en PostNL. Kleinere pakketten die door de brievenbus passen worden in de regel door PostNL verzonden. Grote pakketten, of pakketten met een orderwaarde boven EUR 50,-  verzenden wij via DHL. 

Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Indien een levering alsnog vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk zo spoedig mogelijk op de hoogte.

We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. Wij behouden ons te allen tijde en bij tijd en wijle het recht voor om de diensten van een andere distributiepartij te gebruiken.

Artikel 5 - Retour
Elk artikel dat wij verkopen valt onder ons retourbeleid. U heeft 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst te annuleren, beginnend op de dag waarop u (of een door u aangewezen derde) het product hebt/heeft ontvangen. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Wij kunnen geen retour accepteren bij cd’s, dvd’s of software programma’s als het plastic verpakkingsmateriaal (ook wel de ‘seal’ genoemd) en/of de beveiligingszegel is verbroken. 

We kunnen evenmin digitale downloads retour nemen. Indien deze bepalingen niet worden nagekomen, behouden wij ons het recht om retourzendingen te weigeren.

Wanneer het product nog verzegeld is in de onbeschadigde plastic verpakkingsmateriaal (seal), kan deze uiteraard wel geretourneerd worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar support@mindscape.nlzodat wij op de hoogte zijn van de retour. Hierna moet u het product binnen 14 dagen naar ons opsturen.

Wij verzoeken je het product zo spoedig mogelijk na de annulering van jouw overeenkomst te retourneren. Het product dient aan ons te worden toegestuurd binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van jouw kennisgeving van de annulering aan ons.

Indien de overeenkomst wordt geannuleerd, zijn de kosten van de retourzending voor uw rekening.

Nadat wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen uiterlijk 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. Wij streven er echter altijd naar deze betaling eerder te voldoen.

Artikel 6 – Garantie
Behoudens bij schriftelijke overeenkomst zoals de koopovereenkomst tussen Mindscape en de klant, verlenen wij geen garantie op de door ons verkochte en/of geleverde producten of op door ons verleende gebruiksrechten. 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom, of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende. Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. De werken van Mindscape en haar partners mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, tenzij de rechthebbenden daarvoor van tevoren schriftelijk toestemming hebben gegeven. 

Artikel 9 - Klachtenregeling
Wij behandelen alle klachten hetzelfde. Als u een klacht heeft over de uitvoering van deze overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk omschreven naar support@mindscape.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, wij streven ernaar uw klacht uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen af te handelen. 

Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u in ieder geval een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten te geven. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd. 

BEZOEKADRES
Het Nest – 9e etage
Laan van Kronenburg 14
, 1183 AS  in Amstelveen
E-mail support@mindscape.nl
KVK-nummer 33226227

Download onze Algemene Voorwaarden hier. 


KvK-nummer: 33226227
BTW-nummer: NL801480103B01

Om jouw ervaring met Mindscape te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Met de (tijdelijke) cookies die wij plaatsen, volgen wij jouw internetgedrag op onze site. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld onze advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen op social media. Door verder te klikken, accepteer je het gebruik van cookies (en vergelijkbare technieken) op onze site. Ga naar de uitleg over cookies