0

Mijn winkelwagen

Uw winkelwagentje is leeg.

Inloggen

Nieuw bij Mindscape? Registreer

Een nieuw tijdperk, een nieuw logo


Een nieuw tijdperk, een nieuw logo

Sinds de start van het bedrijf in 1983 beleefde Mindscape vele spannende avonturen. Avonturen die leidde tot fantastische projecten en games. Gamers, kinderen en ouders over de hele wereld kochten Mindscape-producten en brachten er uren en uren mee door. Miljoenen kinderen leerden spelenderwijs met Robbie Konijn of Junior Detectives. Met games als Prince of Persia, Myst, Riven en de vele oorlogsspellen zoals Panzer Commander en Team Apache, heeft Mindscape een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van gaming en zal dat blijven doen.

Onze laatste avonturen hebben geleid tot de succesvolle release van titels als Boerderijleven, Asterix & Obelix, Syberia, RollerCoaster Tycoon, The Walking Dead en nog veel meer. De afgelopen jaren is Mindscape als bedrijf enorm veranderd. Veranderingen die nodig waren om onze reis voort te mogen zetten. We hebben geïnvesteerd in websites en webshops om ervoor te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is over onze producten, we zijn weer gestart met het uitgeven van games buiten de Benelux en dan met name in Europa met als doel onze producten naar een veel groter publiek te kunnen brengen. Dit jaar gaat Mindscape opnieuw investeren in het ontwikkelen van games, iets wat Mindscape vaker met succes heeft gedaan. De geschiedenis herhaalt zich en onze avonturen gaan verder.

Al deze nieuwe inzichten en de veranderingen in de industrie hebben ons ervan bewust gemaakt dat ook onze huisstijl moest veranderen. Het voormalige logo is gemaakt in de beginjaren van 2000 en is in de loop der jaren niet veel veranderd.

Mark Huijmans: "Op persoonlijk vlak moet ik ook zeggen dat na de overname van Mindscape in 2013 het nooit voelde alsof het ons eigen logo was. In 2019 hebben we de beslissing genomen om het te veranderen en kwamen we samen met een fantastisch ontwerpteam tot het nieuwe ontwerp. Mindscape heeft een rijke geschiedenis en een bijzondere plek in de gamingwereld, dat nalatenschap wilden we graag in leven houden. Met een stukje van het oude Mindscape bouwen we een brug naar het nieuwe gaming-tijdperk."

Met trots presenteren wij ons nieuwe logo. Een logo dat past bij het nieuwe Mindscape, die past bij het heden en de toekomst van de game-industrie. Een logo dat we samen hebben gemaakt om Mindscape naar een hoger niveau te tillen. Het wereldwijd bekende rode Mindscape-logo dat het kenmerk was van alles wat Mindscape doet, heeft een frisse, strakke en moderne nieuwe look gekregen.

Hoewel we een nieuwe identiteit hebben, zijn we niet vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen en willen we ervoor zorgen dat zowel gamers als ouders ons geweldige merk blijven herkennen.

In de toekomst is ons doel om met en voor onze gerespecteerde partners verrassende nieuwe producten op de markt te brengen, om te ontwikkelen, uit te geven en te distribueren.

 

English version

A new era with a new logo
Since the start of the company in 1983, Mindscape experienced many exciting adventures. These adventures led to fantastic projects and games. Gamers, children and parents all over the world bought Mindscape products and spent hours and hours with them. Millions of children learnt with Reader Rabbit or ClueFinders. With games like Prince of Persia, Myst, Riven and many war games like Panzer Commander and Team Apache, Mindscape has made an important contribution to the history of gaming and will continue to do so.

Our latest adventures led to the successful release of Harvest Life, Asterix & Obelix, Syberia, RollerCoaster Tycoon, The Walking Dead and many more. During the last few years Mindscape, as a company, changed a lot. Changes that were needed to continue our journey. We invested in a website and webshop to make sure everybody is well informed about our products, we went back to publishing games, we expanded to other territories to bring our products to a much bigger audience and we are also starting to invest in developing games once more. Success from the past is repeating itself now and our adventures together will continue.

All these new journeys, and the changes in the industry, made us aware that our corporate identity had to change as well. The former logo was created in the early years of 2000 and has not changed much over the years.

Mark Huijmans: "On a more personal level, I also have to say that when I took over Mindscape in 2013 it never felt as if it was our own logo. In 2019, we made the decision to change it and came together with a fantastic design team. Mindscape has a rich history and a special place in the gaming world, we wanted to keep that pedigree alive. Taking the old Mindscape and bridging the gap into the new era of gaming."

We are proud to present our brand-new logo. A logo that fits the new Mindscape, which fits the present and future of the gaming industry, a logo that we together created to bring Mindscape to the next level. The globally known red Mindscape logo that has stood as the hallmark for everything Mindscape does has been given a fresh, sleek and modern new look that expresses our adaption to the future of gaming.

Although we have a new identity now, we haven’t forgotten who we are and where we came from and want to make sure that gamers and parents alike, are able to recognize our great brand.

Moving forward, our goal is to develop, publish and distribute exciting new products to the market with and for our respected partners. Ensuring that our legacy continues.

Vorige Volgende